Plaatsbeschrijving

Ten laatste tijdens de eerste maand van verhuring moet u een plaatsbeschrijving (laten) opmaken. Dit is op tegenspraak en voor gezamenlijke rekening. Dat wil zeggen dat u en de huurder allebei aanwezig zijn en het verslag ondertekenen.

Schakelt u een professional in? Dan deelt u de kosten. U voegt de plaatsbeschrijving bij de huurovereenkomst en u laat ze samen registreren.

Maakt u geen plaatsbeschrijving dan kan u, bij het einde van het contract, geen beroep doen op een schadevergoeding voor schade aangebracht die in de loop van de verhuurperiode.

Worden bij de plaatsbeschrijving afspraken gemaakt rond het herstellen van gebreken, spreek dan zeker ook een termijn af binnen de welke deze herstelling zal gebeuren. Hou de student op de hoogte mocht er toch iets fout lopen en de termijn opschuiven. Bij Kotatgent worden vele klachten genoteerd rond het uitvoeren van herstellingen. Meestal ligt het gebrek aan communicatie aan de basis van de klacht. Dit valt met een eenvoudig telefoontje of mailtje in de meeste gevallen te vermijden.

Documenten: