Verhuurder

Voor 30.000 studenten is Gent meer dan de stad waar toevallig hun hogeschool of universiteit gelegen is. Het is ook de stad waar ze voor het eerst een eigen stek vinden.

Na de zoektocht naar een gepaste studie en school, komt dus meestal de zoektocht naar een kot.

Op dit deel van de website maken we u, als verhuurder, graag wegwijs in de reglementering inzake studentenhuisvesting. De hoofdthema's vindt u bovenaan onder de zwarte balk.

Kwaliteitslabels op kotatgent

Vanaf januari 2018 zet de Stad extra in op kwalitatieve studentenhuisvesting.

Het is de ambitie van het stadsbestuur om de komende jaren zoveel mogelijk studentenwoningen volledig in orde te krijgen en kotbazen hierin te ondersteunen.

Controles op minimale woonkwaliteit

Alle studentenhuisvesting moet verplicht voldoen aan de minimale kwaliteitsnormen van de Vlaamse Wooncode en de brandveiligheidsvoorschriften van het Politiereglement op de kamerwoningen. De controleurs van Dienst Toezicht van Stad Gent zullen hiervoor, in geval van kamers samen met de brandweer, de komende jaren systematisch alle studentenwoningen bezoeken om na te gaan wat de kwaliteit en veiligheid is. Zij zullen langskomen om na te gaan in welke staat uw studentenwoning zich bevindt en adviseren hoe u het pand in orde kunt stellen.  

Invoeren kwaliteitslabels

Wanneer de studentenwoning voldoet, krijgt die een 'conformiteitsattest'.  Het is een soort keuringsbewijs toegekend door de burgemeester. Op basis van dit conformiteitsattest krijgt uw pand op Kotatgent een groen kwaliteitslabel.

De kwaliteitslabels zullen ook raadpleegbaar zijn voor studentenwoningen die niet geadverteerd worden op Kotatgent. Met een eenvoudige zoekopdracht op Kotatgent zal men dus alle adressen kunnen opzoeken en kijken welk label het heeft.

Kotatgent wordt hét kwaliteitsmerk voor de studenthuisvesting: wie adverteert op Kotatgent, engageert zich om kwalitatieve en veilige studentenhuisvesting aan te bieden.

Hoe pakken we dit aan?

Dienst Toezicht en de brandweer starten vanaf januari 2018 met het screenen van de studentenwoningen.

  • U zal een brief ontvangen van de Dienst Toezicht met een afspraak wanneer uw studentenwoning aan de beurt komt. Past het moment van de afspraak voor u niet, neem dan contact op voor een nieuwe afspraak.
  • U kan zelf aan de Dienst Toezicht vragen om langs te komen voor een kwaliteitsonderzoek, indien u meent dat uw kamers/studio’s in orde zijn maar nog niet beschikken over een conformiteitsattest. Op die manier heeft u als eerste de kans om een groen label te krijgen.
  • Kamers en studio’s die reeds over een conformiteitsattest beschikken, krijgen automatisch een groen label.

Ook de studenten krijgen een brief met uitleg over dit project en dat er controleurs in hun kamer of studio langskomen voor een plaatsbezoek.

Het is cruciaal dat u als eigenaar zelf aanwezig bent tijdens dit plaatsbezoek. Zo krijgt u rechtstreeks feedback en kunnen de controleurs meteen inschatten op welke termijn u eventuele gebreken kan oplossen.

Groene, rode en blauwe kwaliteitslabels

Als uw woning in orde is, krijgt u meteen een conformiteitsattest en een groen label op de website.

Is uw woning niet in orde, krijgt u advies van de controleur over welke maatregelen u best neemt. In afwachting van een conformiteitsattest, krijgt u een blauw label.

Indien u in het slechtste geval geen stappen onderneemt om de woning in orde te stellen, kan er een procedure tot ongeschiktheid/onbewoonbaarheid opgestart worden, die kan resulteren in een ongeschikt- of onbewoonbaarverklaring door de burgemeester. In dat geval krijgt uw pand een rood label.

Informatie en advies

Maar zo ver laten we het liefst niet komen. De bedoeling is om zoveel mogelijk groene kwaliteitslabels uit te reiken. De wooncontroleurs benaderen dit proactief en zullen extra inzetten op  informeren en adviseren. We willen zoveel mogelijk panden in orde krijgen en ongeschikt- of onbewoonbaarverklaringen vermijden. Van zodra een controleur is langs geweest in uw pand, is die uw aanspreekpunt voor vragen met betrekking tot het pand.

Aandachtpunt: bij een studentenwoning met enkel kamers, moeten alle kamers en de gemeenschappelijke delen in orde zijn om een groen kwaliteitslabel te krijgen. Dus als één kamer niet in orde is, kan geen groen label uitgereikt worden.
Studio’s worden beschouwd als een zelfstandige woning, en krijgen dus een apart label.

Infosessies in maart

We voorzien infosessies in maart waarin we de kwaliteitslabels duidelijk uitleggen en de Dienst Toezicht en de brandweer de minimale normen voor woonkwaliteit en veiligheid overlopen.

We sturen hiervoor een uitnodiging begin februari.

Heeft u nog geen account, mail dan naar kot@gent.be om u in te schrijven op onze nieuwsbrief om op de hoogte te blijven.

U kan met uw vragen steeds terecht bij Kotatgent.

Kotatgent is een samenwerkingsproject van de Stad Gent, de Universiteit Gent, Hogeschool Gent, Arteveldehogeschool, KU Leuven, Odisee & Luca, School of Arts.

U kan ook informatie inwinnen in de Woonwinkels van Dienst Wonen, bij de Verenigde Eigenaars of bij het Justitiehuis Gent. Hun gegevens vindt u op de pagina met de nuttige adressen.

Loopt 't ergens niet zo vlotjes?

Wij hebben een stap-voor-stap handleiding opgemaakt. U kan hier klikken of op het pictogram. De handleiding opent in een nieuw venster. U kan deze dus laten open staan terwijl u verder werkt.

 

 


Interessante links:

Brochure 'De huurwet' FOD Justitie