Artikel 6.4 Wat bij schrapping door webmaster?

De gebruiker die om welke reden dan ook door de webmaster wordt geschrapt, kan in geen geval beroep doen op een schadevergoeding onder eender welke vorm. De webmaster dient geen verantwoording af te leggen wanneer een gebruiker geschrapt wordt.
Hetzelfde geldt indien een aanbieding geschrapt wordt.

terug naar inhoudstabel reglement