Artikel 6.1 Beperking van aansprakelijkheid

Kotatgent levert grote inspanningen opdat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt zou zijn. Ondanks deze inspanningen kunnen onjuistheden zich voordoen in de ter beschikking gestelde informatie en in de aanbiedingen. Kotatgent kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor toevallige of opzettelijke fouten of onvolledigheden in het aanbod op de media en is niet aansprakelijk voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van de informatie op deze media. Kotatgent kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor de totstandkoming van de overeenkomst tussen huurders en verhuurders en/of voor de inhoud en of naleving van deze overeenkomsten.

De inhoud van de site (links inbegrepen) kan te allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd of aangevuld worden. Kotatgent geeft geen garanties voor de goede werking van de media en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de media of voor enige vorm van schade, rechtstreekse of onrechtstreekse, die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de media.
Kotatgent kan in geen geval tegenover wie dan ook, op directe of indirecte, bijzondere of andere wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade te wijten aan het gebruik van deze media of van een andere, inzonderheid als gevolg van links of hyperlinks, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma's of andere gegevens op het computersysteem, van apparatuur, programmatuur of andere van de gebruiker.

terug naar inhoudstabel reglement