Artikel 3 Modelhuurovereenkomst

Wanneer een aanbieder gebruik maakt van de modelhuurovereenkomst van Kotatgent dan wordt dit in het aanbod afzonderlijk zichtbaar gemaakt.

Binnen de zoekfuncties kan worden gezocht op (studenten-)kamers of studio’s die worden verhuurd met de modelhuurovereenkomst van Kotatgent. De aanbieder verbindt er zich in dit geval toe om de voorwaarden van de modelhuurovereenkomst na te leven:

  1. De aanbieder maakt, bij verhuring, gebruik van de laatste versie van de modelhuurovereenkomst. Deze laatste versie is te verkrijgen bij Woonwinkel-Zuid, Dienst Wonen van Stad Gent. Via de website kan gecontroleerd worden wat de laatste versie is.
  2. Bij gebruik zal de aanbieder enkel gegevens noteren in de daarvoor voorziene vakken. Wijzigingen, schrappingen of toevoegingen in de tekst van de modelhuurovereenkomst gebeuren MANUEEL zodat de afspraken duidelijk zichtbaar zijn.
  3. De aanpassingen in punt 2 mogen niet in strijd zijn met de wettelijke bepalingen.
  4. Is de huurder een student bij een partner van Kotatgent dan geniet hij mee van de collectieve, aanvullende verzekering voor huurdersaansprakelijkheid bij brand, ontploffingen en waterschade. Een origineel exemplaar (lichtgroen) van het huurcontract dient hiervoor te worden overgemaakt aan de afdeling Huisvesting van UGent. Onder tijdig bereikt wordt verstaan uiterlijk tegen 31 oktober indien de huurovereenkomst werd ondertekend tussen 15 juni en 15 oktober of binnen de 14 dagen ná aanvangsdatum van de huurovereenkomst indien deze tussen 16 oktober en 30 juni ondertekend werd. Het is de verantwoordelijkheid van de aanbieder om de huurovereenkomst tijdig te bezorgen.
    Persoonlijke bezittingen van de huurder zijn niet gedekt binnen deze verzekering.
  5. De aanbieder verbindt er zich toe de verhuring zo correct mogelijk te laten verlopen. Om conflicten en verrassingen te vermijden zal de aanbieder bij aanvang van de huurovereenkomst zo helder mogelijk communiceren rond de te verwachten afrekeningen, het opmaken van een ingaande staat van bevinding en de vastleggen/vrijgave van de huurwaarborg.
    Enkel de door Kotatgent voorgedrukte modelhuurovereenkomst komt in aanmerking voor de collectieve, aanvullende verzekering voor huurdersaansprakelijkheid. Afwijkende huurcontracten die gelijkenissen vertonen met de modelhuurovereenkomst van Kotatgent komen NIET in aanmerking voor de collectieve, aanvullende verzekering voor huurdersaansprakelijkheid brand.

terug naar inhoudstabel reglement