Artikel 1 Doelstellingen KotatGent

De media van Kotatgent faciliteren de connectie tussen aanbieder en zoeker bij het (ver)huren van een (studenten-)kamer of studio. Hierbij tracht Kotatgent erop toe te zien dat het aanbod zo correct mogelijk verloopt en overeenstemt met de werkelijkheid.

De media Kotatgent richten zich, inzake de aanbiedingen, op het te huur stellen van (studenten-)kamers of studio’s voor doelgroep studenten.
Kotatgent informeert alle gebruikers over hoe ze zo optimaal mogelijk tot een huurovereenkomst kunnen komen en de huurperiode vlot mogelijk kunnen laten verlopen voor iedere betrokkene (huurder, verhuurder, buren, Gentenaars,…).

Een gebruiker kan alle gegevens op Kotatgent kosteloos raadplegen. Het staat hem vrij gegevens te downloaden voor persoonlijk gebruik. Het is niet toegestaan de gegevens op Kotatgent verder te verspreiden zonder toestemming van de webmaster.

De aanbieder/zoeker kan pas kennis nemen van privacygevoelige gegevens binnen het aanbod op de media van Kotatgent nadat hij de link, die hem per mail na registratie wordt toegestuurd, ter bevestiging van de registratie heeft aangeklikt. Kotatgent is gerechtigd een registratie te weigeren, zij is daarbij niet gebonden een reden in dit verband op te geven.

terug naar inhoudstabel reglement