GARANDEER BRANDVEILIGHEID

De Vlaamse Wooncode gaat in op de minimumnormen voor kwaliteit, veiligheid en gezondheid. En het Politiereglement op kamerwoningen bepaalt de Gentse brandveiligheidsnormen voor studentenkamers in detail. Een preventieadviseur van de brandweer komt controleren of u die goed toepast. Hij bestudeert uw concrete situatie, hoeveel brandbaar materiaal er is (‘vuurbelasting’) en het brandrisico van uw gebouw.

WEERSTAND TEGEN BRAND

De brandweer gaat na hoelang de structurele bouwelementen van uw woning overeind blijven bij brand. Volgens de Europese REI-classificatie wordt daarbij rekening gehouden met R: draagvermogen, weerstand en stabiliteit, E: vlamdichtheid, en I: thermische isolatie. U krijgt de testwaarden uitgedrukt in minuten (30, 60 of 120).

Een paar verplichtingen voor uw studentenhuisvesting:

• Alle wanden, vloeren en plafonds zijn van moeilijk brandbaar materiaal.

• De traphal is volledig opgetrokken uit moeilijk brandbaar materiaal: de trappen zelf, maar ook de muren en vloeren.

• Trappen die geen afgesloten ruimtes van elkaar scheiden, bijvoorbeeld een open trap in de woonkamer, bieden minstens een half uur weerstand bij brand.

• (Delen van) trappen tussen verschillende compartimenten bieden dezelfde weerstand als de ruimtes die ze met elkaar verbinden.

• De stabiliteitselementen bieden minstens een uur brandweerstand.

 

BRANDVEILIGHEID TOT IN DE DETAILS

De Vlaamse Wooncode schrijft voor waar u rookmelders moet hangen. Maar daar stopt brandveiligheid niet. Denk ook aan vluchtwegen en de breedte van traphal(len) en gang(en), brandblussers en noodverlichting, een rookluik en extra rookdetectie. En zorg ervoor dat de brandweer vlot tot bij de woning raakt. Lees het volledige Politiereglement op www.stad.gent (vul ‘politiereglement kamerwoningen’ in bij de zoekopdracht).

 

VOORSCHRIFTEN VOOR ELEKTRICITEIT EN GAS

Voor elektrische leidingen en toestellen volgt u de algemene AREI-voorschriften (www.belgium.be > Huisvesting > Bouwen en verbouwen > Normen en veiligheid > Elektrische installaties). Laat uw installaties minstens om de 5 jaar controleren en telkens wanneer u ze wijzigt of uitbreidt. Gasleidingen en -toestellen plaatst u volgens de Belgische regels van het goede vakmanschap.