MINIMUMNORMEN VOOR STUDENTENKAMERS

WAT ZIJN DE MINIMUMNORMEN VOOR STUDENTENKAMERS?

Naast de Vlaamse Wooncode gelden ook de normen van het Algemeen Bouwreglement van de Stad Gent, die dikwijls strenger zijn. Volgens de Vlaamse Wooncode moet een studentenkamer aan de volgende normen voldoen:

De ligging en inrichting bieden voldoende privacy. De kamer is rechtstreeks toegankelijk en kan op slot. De raamoppervlakte is in totaal minstens 1 m². Via een gewoon raam of dakraam krijgt de kamer voldoende licht en lucht.

 

Een eenpersoonskamer is minstens 12 m². Kamers van 8 tot 12 m² voldoen ook als die op 1 september 1998 al werden bewoond. En als u het eerste conformiteitsattest vóór 1 september 2001 aanvroeg en dat doorlopend geldig bleef. (Wilt u de kamer blijven verhuren? Verleng het attest dan ten laatste 3 maanden voor het vervalt.)

 

Een tweepersoonskamer is minstens 18 m². De hoogte is minstens 2,2 m. Het plafond steekt minstens 1 m boven de grond uit (bij benedenkamers).

 

Er is een rookmelder in elk kot en in elke gemeenschappelijke kookruimte. Bijkomende rookmelders (bijvoorbeeld in de gangen, badkamer, berging, …) of een uitgewerkt, gekeurd brand-detectiesysteem zijn aangewezen.

 

Badkamer en toilet zijn afsluitbaar. Er is ofwel een gemeenschappelijke badkamer, ofwel een douche of bad in de kamer zelf. De studentenkamer is dan minstens 12 m².

• In elke kamer is een wastafel met koud en warm water, een degelijke afvoer en een stankafsluiter.

Per 10 studenten is er minstens één gedeelde douche of bad, en per 6 studenten een wc met waterspoeling en stankafsluiter.

Voorbeeld: voor 7 studenten voorziet u dus minstens 2 wc’s.

In elke kamer zijn er minstens 2 veilige stopcontacten voor verlichting en elektrische toestellen.

 

Er is veilige verwarming: via een afdoend centraal systeem, elektrisch toestel op een apart circuit of luchtdicht gastoestel met schoorsteen- of gevelafvoer.

De keuken is minstens 6 m² groot, plus 1,5 m² per persoon vanaf de 5de persoon. Voorbeeld: een keuken voor 6 studenten is 6 m² plus 3 m² extra, dus minstens 9 m².

  • Er is een gootsteen met warm en koud water en een degelijke afvoer.
  • Er zijn elektrische of gaskookplaten en een koelkast.

 

Er is een fietsenruimte waarin evenveel fietsen passen als er studentenkamers zijn.

 

KWALITEIT EN VEILIGHEID

In Gent wordt toegezien op de woonkwaliteit en brandveiligheid in studentenhuisvesting via de Vlaamse Wooncode en het Politiereglement op de kamerwoningen. Wanneer u dus koten verhuurt, moeten ze verplicht voldoen aan deze decretaal bepaalde minimale kwaliteitseisen. Met een ‘conformiteitsattest’ toont u aan dat uw koten hieraan voldoen. Het is een soort keuringsbewijs dat u krijgt van de Dienst Toezicht van de Stad Gent. Deze dienst komt samen met de brandweer langs om na te gaan in welke staat uw studentenhuis zich bevindt. Ze geven advies over de manier waarop u het pand in orde kunt stellen.

VRAAG ZELF EEN CONFORMITEITSATTEST AAN

Vul hiervoor het formulier in dat u vindt op www.stad.gent (vul ‘conformiteitsattest’ in bij de zoekopdracht). Stuur het formulier terug naar de Dienst Toezicht van de Stad Gent of geef het persoonlijk af bij een Woonwijzer van de Stad Gent. Een wooncontroleur van de Stad zal samen met een preventieadviseur van de brandweer langskomen voor een onderzoek ter plaatse. Als uw studentenhuis voldoet aan de normen en voorzien is van de nodige rookmelders ontvangt u een conformiteitsattest. Zijn er nog een aantal aanpassingen nodig, dan zal de Stad Gent u laten weten wat u moet doen om alsnog een conformiteitsattest te krijgen.

VERMIJD EEN ONGESCHIKT- OF ONBEWOONBAARVERKLARING Naast de eigenaar kunnen ook studenten, de studentenpreventiecoach of andere belanghebbenden een woononderzoek aanvragen bij de Stad Gent. In dat geval is de Stad verplicht om de procedure tot het ongeschikt of onbewoonbaar verklaren van de woongelegenheid te starten. Toch probeert de Stad Gent, meer bepaald de Dienst Toezicht, ook in dat geval in eerste instantie te bemiddelen en in samenwerking met de eigenaar te kijken welke ingrepen op korte termijn noodzakelijk zijn om zo’n besluit te vermijden. Het is de ambitie van het stadsbestuur om de komende jaren zoveel mogelijk studentenhuizen volledig in orde te krijgen en kotbazen hierin te ondersteunen. Zo wonen de studenten veilig en verhuurt u met een gerust hart.

KWALITEITSLABELS OP KOTATGENT 

De Dienst Toezicht van de Stad Gent screent samen met de brandweer de koten in Gent proactief. Het is de bedoeling om zoveel mogelijk conformiteitsattesten uit te reiken en ongeschikt- of onbewoonbaarverklaringen te vermijden.

 

INFORMATIE EN ADVIES

Naast hun controlerende rol zullen de toezichters ook een informerende en adviserende functie hebben. Elke proactieve screening zal in de aanwezigheid van de kotbaas gebeuren. Zo weet u exact wat u moet doen om uw pand helemaal in orde te krijgen.