KAN MIJN KOTBAAS DE BELASTING OP DE TWEEDE VERBLIJVEN AAN MIJ DOORREKENEN?

Een verhuurder van een studentenhuis heeft een geldig conformiteitsattest nodig indien hij van de vrijstelling of van een vermindering van de belasting op de tweede verblijven wilt genieten. Een conformiteitsattest is een keuringsbewijs van de Stad Gent en de brandweer. Het toont dat een kot brandveilig en voldoende kwalitatief is. Elk kot moet hieraan wettelijk verplicht voldoen.

Indien een verhuurder van een studentenhuis geen conformiteitsattest heeft zal hij een belasting op de tweede verblijven moeten betalen: deze bedraagt duizend euro per woonentiteit per jaar. 

  • Sloot je een huurovereenkomst af in 2019?  Dan valt deze huurovereenkomst onder het Vlaams Huurdecreet. Indien voorkomend, kan de belasting op tweede verblijven doorgerekend worden. indien er in het contract hierover een vermelding staat. De verhuurder kan jou deze kost niet zomaar aanrekenen, hij moet deze kost ook kunnen staven met een bewijsstuk (vraag naar het aanslagbiljet van deze belastingen).                                                                                                   

Meer informatie over de nieuwe huurwetgeving vind je in de brochure “Vlaams Woninghuurdecreet voor studentenhuisvesting” van Wonen-Vlaanderen.

  • Sloot je vóór 2019 een huurovereenkomst voor een tweede verblijf af? Dan valt jouw contract nog onder het gemeen huurrecht. Indien er in het contract een clausule staat dat mogelijke belastingen ten laste van de huurder vallen, kan de verhuurder deze aan jou doorrekenen. De verhuurder kan jou deze kost niet zomaar aanrekenen, hij moet deze kost ook kunnen staven met een bewijsstuk (vraag naar het aanslagbiljet van de belastingen).                                                                                                    

Twijfel je over de brandveiligheid, de kwaliteit van je kot of het huurcontract? Informeer je bij Kotatgent via kot@gent.be of 09 266 76 40 

Lees meer over het belang van het conformiteitsattest...