Je kot onderverhuren

Ik wil mijn kot onderverhuren. Hoe doe ik dat?

 

Volg deze stappen om het onderverhuren van je kot op een goede manier te regelen:

1. Breng je kotbaas op de hoogte.

Je mag je kot onderverhuren of je huurovereenkomst overdragen aan een andere student indien de kotbaas
hiervoor schriftelijk akkoord heeft gegeven. Je hebt hiertoe zelfs het recht wanneer je deelneemt aan een studie-uitwisselingsprogramma of op stage gaat. De kotbaas kan zich hier enkel tegen verzetten als hij daarvoor een gegronde reden heeft.

Opgelet: bij onderverhuur blijf je wel zelf verantwoordelijk voor het gehuurde goed

2. Bied je kot te huur aan via kotatgent.be. Je kan ook de huisvestingsdienst van jouw onderwijsinstelling op de hoogte brengen. Je kamer komt dan op de lijst voor korte verblijven voor (inter)nationale studenten.

3. Selecteer een onderhuurder uit de studenten die interesse hebben om je kot onder te huren. 

Denk eraan: jij blijft verantwoordelijk voor de staat van je kot, en voor de tijdige betaling van de huur en de kosten aan de kotbaas. Ga dus niet te licht over deze beslissing.

4. Maak een correct en duidelijk huurcontract op.

Vraag je kotbaas een blanco exemplaar van het huurcontract dat jij destijds ondertekende om je kot te huren (= het hoofdhuurcontract). Gebruik dit lege huurcontract als leidraad. Zo voldoet het meteen aan de regel dat een huurcontract voor onderverhuur onder dezelfde voorwaarden afgesloten moet zijn als het huurcontract van de hoofdhuur.

Je zal wat aanpassingen moeten doen aan het blanco huurcontract, zodat het geschikt is als huurcontract voor onderverhuur:

 • Vermeld duidelijk dat het huurcontract gaat over onderverhuur.

 • Pas de termen ‘huurder’ en ‘verhuurder’ aan: ‘huurder’ wordt ‘onderhuurder’, ‘verhuurder’ wordt ‘hoofdhuurder’. Zo is het duidelijk dat jij niet de eigenaar bent van het kot.

 • Noteer de contactgegevens van jezelf en de onderhuurder.

 • Geef duidelijk aan voor welke termijn je onderverhuurt, deze mag niet langer zijn dan de termijn van het hoofdhuurcontract.

 • Vermeld duidelijk de maandelijkse huurprijs en de bijkomende kosten. Je mag niet meer aanrekenen dan jij zelf betaalt. Noteer ook het rekeningnummer waarop de onderhuurder de betalingen kan storten. Jij blijft verantwoordelijk voor het doorstorten van de betalingen aan jouw kotbaas.                                                                                                                                           

 • Betaal je een voorschot op de kosten en staat in jouw huurovereenkomst dat je nog een slotfactuur krijgt? Dan kan jij er toch voor kiezen om een vast bedrag (forfait) aan te rekenen aan de onderhuurder. Weet wel dat jij de volledige slotfactuur betaalt, ook in geval van oververbruik door de onderhuurder.

 • Vraag een waarborg. Jij blijft aansprakelijk als er schade is aan je kot, dus zorg dat  je je veilig stelt voor het geval de onderhuurder iets stuk maakt.

5. Maak een afspraak op je kot, op de startdag van de onderverhuur.

 • Geef de onderhuurder de nodige sleutels van je kot.

 • Maak een intredende plaatsbeschrijving op . Enkel zo kan je later bewijzen dat de onderhuurder schade heeft aangebracht aan je kot. Onderteken allebei de plaatsbeschrijving.

 • Heb je aparte tellers voor EGW? Noteer dan de meterstanden op de plaatsbeschrijving.

 • Overloop samen het huishoudelijk reglement van je kot.

6. Is de termijn van onderverhuur afgelopen? Maak een afspraak op je kot, op de einddag van de onderverhuur.

 • Vraag alle sleutels terug (ook dubbels die eventueel door de onderhuurder werden gemaakt).

 • Doe de uittredende plaatsbeschrijving. Overloop hiervoor de intredende plaatsbeschrijving. Kijk na of er nieuwe schade is aan je kot. Is er schade, dan moet jij zorgen dat ze hersteld raakt. De kosten voor de herstelling kan je afhouden van de waarborg. Stort nadien de (rest van de) waarborg terug aan de onderhuurder.

 • Heb je aparte tellers voor EGW? Noteer dan de nieuwe meterstanden op de plaatsbeschrijving. Spreek af hoe jullie de afrekening zullen regelen eens je de eindfactuur hebt ontvangen.