Huurwet: Vlaams Huurdecreet vanaf 2019

Alle huurcontracten afgesloten vanaf 1 januari 2019 vallen onder het Vlaams Huurdecreet. Contracten voor studentenhuisvesting mogen hier niet van afwijken. Tenzij ze werden afgesloten voor 1 januari 2019. Lees grondig na in de brochure van de Vlaamse overheid wat dit voor studentenhuisvesting inhoudt. Het modelcontract van Kotatgent zal aangepast zijn tegen begin 2019.

 

HUUROVEREENKOMST

Mag ik een huurovereenkomst stilzwijgend verlengen?

Een huurovereenkomst eindigt na de vermelde duur in de huurovereenkomst en kan niet stilzwijgend verlengd worden. De huurovereenkomst moet niet uitdrukkelijk opgezegd worden door de student of door de verhuurder. Indien zowel huurder als verhuurder de huurovereenkomst willen verderzetten, moeten ze een nieuwe huurovereenkomst afsluiten.

Kan een student de huurovereenkomst vroegtijdig beëindigen?

Ja, een student kan in bepaalde omstandigheden de huurovereenkomst vroegtijdig beëindigen.

  • Voor de inwerkingtreding van de huurovereenkomst. Indien de student de huurovereenkomst beëindigt minder dan twee maanden voor de inwerkingtreding van de huurovereenkomst, moet de student een opzeggingsvergoeding betalen van twee maand huur.
  • Bij beëindiging van de studie mits voorlegging van een bewijsstuk van de onderwijsinstelling. Zonder opzeggingstermijn of opzeggingsvergoeding.
  • Bij overlijden van één van de ouders of een ander persoon die instaat voor het onderhoud van de student, op voorlegging van een bewijsstuk. Er is een opzeggingstermijn van twee maanden en geen opzeggingsvergoeding.

HUURPRIJS

Moeten alle kosten in de huurprijs zitten?

De huurprijs bevat alle kosten en lasten met uitzondering het verbruik van energie, water, telecommunicatie en de belasting op tweede verblijven.

HUURWAARBORG

Hoeveel bedraagt de huurwaarborg voor een studentenkamer?

De huurwaarborg voor een studentenkamer bedraagt maximaal twee maanden huur.

Mag ik de huurwaarborg cash vragen?

Nee, een huurwaarborg kan op een geblokkeerde rekening op naam van de huurder worden geplaatst of kan worden gestort op een door u opgegeven rekening.

Mag ik een deel van de huurwaarborg gebruiken voor onbetaalde huurgelden?

U mag als verhuurder niet zomaar geld van de huurwaarborg gebruiken. Indien u aanspraak wilt maken op de huurwaarborg voor huurschade of onbetaalde huurgelden moet u de huurder aangetekend schrijven.

PLAATSBESCHRIJVING

Is een plaatsbeschrijving verplicht?

Een gedetailleerde plaatsbeschrijving van het verblijf en de algemene delen is verplicht. De plaatsbeschrijving wordt opgemaakt bij de ingebruikname van het verblijf en opnieuw bij beëindiging van het huurcontract.