Gezinswoningen en studenten gaan niet samen

Mogen studenten een gezinswoning delen?

Neen, dat is in Gent niet toegelaten. De Stad wil private huurwoningen voorbehouden voor de vaste inwoners. Studenten kunnen terecht in de vergunde studentenhuizen van kotbazen, in grootschalige studentenhuisvesting van private ontwikkelaars of van de hoger onderwijsinstellingen. Er zijn in Gent niet voldoende private gezinswoningen te huur voor vaste inwoners én voor studenten.

Is er controle op het verhuren van gezinswoningen aan studenten?

Als een controleur van Dienst Toezicht Wonen, Bouwen en Milieu van Stad Gent vaststelt dat er toch studenten illegaal samenwonen in een gezinswoning, wordt de verhuurder aangemaand om na het einde van het academiejaar niet opnieuw te verhuren aan studenten. Er volgt daarna zowiezo een hercontrole. Wanneer de dienst Toezicht Wonen, Bouwen en Milieu opnieuw een overtreding vaststelt, maakt de controleur een proces-verbaal op dat wordt overgemaakt aan het parket voor verder gevolg.

Zijn er uitzonderingen op deze regel?

Ja, er zijn een aantal uitzonderingen toegelaten:

  • Ouders die een woning of appartement gekocht hebben of huren voor hun eigen studerende kinderen. Andere studenten zijn hier niet toegelaten. Opgelet: zonder domicilie is de belasting voor tweede verblijven van toepassing.
  • Studenten die allemaal samen een huurcontract hebben (die één en hetzelfde huurcontract allemaal hebben ondertekend) én allemaal gedomicilieerd zijn op deze gezinswoning.
  • Twee studenten die samen een studio of een appartement/huisje met 1 slaapkamer huren. Ze hoeven zich niet te domiciliëren. Opgelet: zonder domicilie is de belasting voor tweede verblijven van toepassing.