Wat met vergunningen?

Algemeen Bouwreglement Stad Gent

In het Algemeen Bouwreglement van de Stad Gent wordt een kamerwoning (een woning met meerdere wooneenheden) beschouwd als meergezinswoning. Normale studentenkoten vallen onder deze noemer. Er zijn ook specifieke bepalingen voor grootschalige studentenhuisvesting. Het Algemeen Bouwreglement beschrijft de stedenbouwkundige voorschriften om studentenhuisvesting op te richten of te renoveren.

U moet echter ook rekening houden met de algemene stedenbouwkundige voorschriften (los van deze die enkel gelden voor studentenhuisvesting).

Welk soort bepalingen rond studentenhuisvesting staan er in het Algemeen Bouwreglement?

U vindt er onder andere uitleg over:

  • de wijzigingen die u mag aanbrengen aan de staat van gebouwen.
  • verbouwingen in een rechtmatig tot stand gekomen kamerwoning
  • het verhuren van een studentenkamer in uw eigen woning (hospitawonen)
  • het verhuren van meerdere studentenkamers in uw eigen woning
  • grootschalige studentenhuisvesting

Hebt u vragen of concrete plannen? Neem altijd eerst contact op met de Balie Bouwen. Zij kunnen u informeren over de mogelijkheden van uw pand.

De volledige reglementering (algemeen en specifiek voor studentenhuisvesting) vindt u hier terug.

Heb ik een vergunning nodig om werken uit te voeren?

Als u stedenbouwkundige handelingen wilt uitvoeren, dan moet u hier eerst een omgevingsvergunning voor aanvragen. Afhankelijk van het soort werken dat u plant, zijn er 2 mogelijkheden qua dossiersamenstelling:

  • eenvoudige dossiersamenstelling: dit soort dossier volstaat wanneer u werkzaamheden plant die geen constructieprobleem of stabiliteitswijziging veroorzaken. Er is dan ook geen architect bij nodig.
  • uitgebreide dossiersamenstelling: dit soort dossier is nodig voor aanpassingen aan de constructie met de hulp van een architect.