Goede kotbaas, goed beheer

De studentenpreventiecoach, de studentenambtenaar, Kotatgent en de diensten studentenvoorzieningen van de hogeronderwijsinstellingen proberen studenten zoveel mogelijk op hun verantwoordelijkheden te wijzen.

Maar ook uw rol als kotbaas is ontzettend belangrijk. Een duidelijk beheer met goede afspraken en een helder huishoudelijk reglement. Bij klachten meteen ingrijpen en de studenten wijzen op hun verantwoordelijkheid.

Huishoudelijk reglement

Is een huishoudelijk reglement noodzakelijk?

Met een huishoudelijk reglement leidt u het leven in een studentenwoning in goede banen. U wijst de studenten op enkele duidelijke afspraken, en laat hen die samen met hun contract ondertekenen. U hangt het reglement ook op een zichtbare plaats in de woning. Want goede afspraken maken het kotleven aangenaam.

Wat moet er zeker in een huishoudelijk reglement staan?

Zorg voor een helder huishoudelijk reglement, zo is alles duidelijk voor de studenten en ontstaan er geen misverstanden. Kijk hier voor een voorbeeld van een huishoudelijk reglement.

Overlast Beperken

Zorgen uw huurders voor overlast? 

De studentenpreventiecoach is het aanspreekpunt bij overlast en samenlevingsproblemen. De studentenpreventiecoach bemiddelt waar nodig. Zij werkt ook samen met de studentenambtenaar aan tal van projecten en ludieke acties om de verstandhouding tussen de stad, de Gentenaars en de studenten positief te beïnvloeden.

Wat als de student een kotfuif wilt organiseren?

Willen uw studenten een kotfuif organiseren, dan moeten ze ook nadenken over alle wettelijke bepalingen en beseffen dat ze als organisator verantwoordelijk zijn voor alles wat fout kan lopen. Zien ze het te groot en is het studentenhuis hiervoor niet geschikt? Laat ze dan de verschillende mogelijkheden bekijken via www.stad.gent/fuifzalen.

Welke belangrijke tips kan ik geven aan de studenten die een kotfuif willen organiseren om overlast te beperken?
  • Geef vooraf en ruim op tijd een seintje aan de buren, dat kan al heel wat problemen voorkomen.
  • Geef de buren het telefoonnummer van de verantwoordelijke van de fuif.
  • Nodig een beperkt aantal gasten uit en houd je daaraan.
  • Gebruik geen elektronisch versterkte muziek en hou het volume laag.
  • Hou ramen en deuren gesloten, zodat het geluid in dezelfde ruimte blijft.
  • Denk aan de brandveiligheid.
  • Hou het stil bij het naar buiten gaan. Blijf niet op straat napraten maar vertrek meteen.

Fietsen

Waar kunnen studenten hun fiets stallen?

Als koteigenaar kunt u een bijdrage leveren om het samenleven van inwoners en studenten prettig te laten verlopen. Zorg ervoor dat de studenten hun fiets ongehinderd en veilig kunnen stallen door een fietsenstalling te voorzien.

Kot op slot

Hoe verlaag je als kotbaas het inbraakrisico?

Door de plaatsing van een inbraakveilig slot dat voorzien is van een correct geplaatst veiligheidsrozet. Voor informatie en advies over kwaliteitsvolle cilinders, veiligheidsrozetten, slotkasten, beslagen,... kan u vrijblijvend en gratis terecht bij het Bureau Politionele Misdrijfpreventie van de Politiezone Gent. Op aanvraag kan de diefstalpreventieadviseur u zelfs ter plaatse een beveiligingsadvies geven.

Waar kan ik de Kot-op-Slot stickers krijgen?

De Kot-op-Slot stickers kunt u aanvragen via preventie@stad.gent. Plak een Kot-op-Slot sticker aan de binnenkant van de voordeur en kamerdeuren, zo herinnert u de studenten er aan dat ze de deuren altijd op slot moeten doen als ze weggaan, ook al is het maar voor even.

Afvalbeheer

Wat zijn de regels over afval? 

In Gent pakken we het afval aan. Kleef een anti-reclamesticker op of boven uw brievenbus. Zo bespaart u al veel papier. Zet een compostvat op een zonnig plekje op de binnenplaats of in de tuin. Daarin kunnen de studenten hun gft-afval composteren. Zorg er zeker voor dat de studenten weten wanneer het afval wordt opgehaald en hoe ze moeten sorteren. Meer info vindt u op de website van Ivago.

Wie is verantwoordelijk voor de correcte aanbieding van het afval?

De eigenaar-verhuurder van studentenhuisvesting is verantwoordelijk voor de correcte aanbieding (juiste tijdstip, juiste recipiënt, aan de gevel van het eigen pand, ....) van het afval. Tenzij uit het huishoudelijk reglement van het studentenhuis blijkt dat hieromtrent een regeling werd uitgewerkt, is de student die in dit reglement wordt belast met het aanbieden van het afval verantwoordelijk.

Verhuurt u aan internationale studenten?

Hou er dan rekening mee dat afval in de meeste landen anders wordt gesorteerd. Geef dus extra uitleg, en voorzie voldoende info in verschillende talen. Of breng duidelijke afbeeldingen aan op de afvalbakken. Vraag stickers of affiches aan bij IVAGO, en brochures in het Frans, het Engels, het Spaans,...