Wil je als student je kot onderverhuren voor het resterende academiejaar? Vraag dan eerst toestemming aan jouw kotbaas. Maak daarna een account aan als student en adverteer jouw kot op onze website!

Kotatgent is volop bezig met de herwerking van de website. Sommige informatie is daardoor tijdelijk niet beschikbaar. Momenteel nemen we het blok 'Kotbaas zoekt info' onder handen.

Vind je niet meteen wat je zoekt op de site? Neem dan een kijkje in één van onze brochures:

Gids voor kotstudenten

Gids voor kotbazen

HET NIEUWE ACADEMIEJAAR 2018-2019. KAN MIJN KOTBAAS EVENTUELE BELASTINGEN DOORREKENEN?

Kamers en studio’s voor studenten in een studentenhuis zonder domicilie worden momenteel vrijgesteld van de belasting op tweede verblijven. Maar vanaf januari 2019 heeft de verhuurder een conformiteitsattest nodig indien hij van deze vrijstelling wil blijven genieten. Een conformiteitsattest is een keuringsbewijs van de Stad Gent en de brandweer. Het toont dat een kot brandveilig en voldoende kwalitatief is. Elk kot moet hieraan wettelijk verplicht voldoen.

Indien de verhuurder geen conformiteitsattest heeft zal hij een belasting op de tweede verblijven moeten betalen: deze bedraagt duizend euro per woonentiteit per jaar.

Sluit je nog in 2018 een huurovereenkomst af? Let dan op! Dan valt jouw contract nog onder het gemeen huurrecht. Indien er in het contract een clausule staat dat mogelijke belastingen ten laste van de huurder vallen, kan de verhuurder deze aan jou doorrekenen! Daarom is het belangrijk dat er een geldig conformiteitsattest voor jouw kot is, zoniet kan ook de belasting op de tweede verblijven aan jou doorgerekend worden. Deze belasting kan in het contract ook als “gemeentebelasting” omschreven worden. Lees jouw huurovereenkomst dus goed na vooraleer deze te ondertekenen.
Sluit je een huurovereenkomst af in 2019?  Dan zal deze huurovereenkomst onder het Vlaams Huurdecreet vallen. Volgens deze nieuwe huurwetgeving zal de huurprijs alle kosten en lasten moeten bevatten, met uitzondering van water, energie en telecommunicatie. Extra kosten zoals belastingen kunnen dan niet meer apart aangerekend worden.
Twijfel je over de brandveiligheid, de kwaliteit van je kot of het huurcontract? Informeer je bij Kotatgent via kot@gent.be of                09 266 76 40 

Lees meer over het belang van het conformiteitsattest...