Eengezinswoningen en studenten gaan niet samen

Mag ik samen met andere studenten een huis of appartement huren?

Neen, dat is niet toegelaten in Gent. De Stad wil die woningen voorbehouden voor de vaste inwoners, want er zijn in Gent niet voldoende private huurwoningen voor vaste inwoners én voor studenten. Als student heb je tal van andere woonmogelijkheden: de vergunde studentenhuizen van kotbazen, de private grootschalige studentenhuisvestingsprojecten, of de homes van de hogeronderwijsinstellingen.

Een uitzondering op deze regel is deze specifieke situatie: je bent in totaal met twee studenten, en je huurt een studio of een appartement/huis met slechts één slaapkamer.

Wat kan er gebeuren als ik samen met andere studenten een huis of appartement huur?

Een controleur van Dienst Toezicht Wonen, Bouwen en Milieu kan vaststellen dat er studenten illegaal samenwonen in een gezinswoning. De controleur zal de verhuurder een aanmaning geven. Als student mag je blijven huren tot het einde van het academiejaar. Daarna volgt er sowieso opnieuw een controle. Wanneer er opnieuw een overtreding is, maakt de controleur een proces-verbaal op dat wordt doorgegeven aan het parket.

Mijn ouders kochten een huis of appartement waarin ik tijdens mijn studies verblijf. Mag dat?

Ja, dit is een uitzondering. De studerende kinderen kunnen er verblijven. Studerende vrienden, neven of nichten, ... zijn niet toegelaten.

Ik huur een eengezinswoning als student, samen met andere studenten. We zijn er allemaal gedomicilieerd. Mag dat?

Ja, dit is een uitzondering. Je domiciliëren als student kan echter niet zomaar.  Je moet onder andere kunnen aantonen dat je een zelfstandig student bent die niet meer afhankelijk is van de ouders.