Huurconflicten

 Conflicten over herstellingen

Er werkt plots iets (vb. verwarming, elektriciteit, internet, water) niet meer op mijn kot. Wat moet ik nu doen?

Breng de kotbaas zo snel mogelijk op de hoogte van het mankement, liefst telefonisch én schriftelijk (via mail of brief). Laat de kotbaas weten wat het mankement precies inhoudt en wanneer je het hebt opgemerkt. Spreek zo concreet mogelijk af wanneer de kotbaas de reparatie zal laten/komen uitvoeren.

Als er iets kapot gaat op mijn kot, wie moet er dan betalen voor de reparatie?

Dat hangt vooral af van het soort mankement en hoe het ontstaan is. Heb je zelf iets kapot gemaakt (bijvoorbeeld: de badkamerspiegel of een raam gebroken), dan moet je ook zelf opdraaien voor de kosten. Is iets kapot gegaan door slijtage of een mankement (bijvoorbeeld: de warmwaterboiler of verwarmingsketel werkt niet meer), dan zijn de kosten in het algemeen voor de kotbaas.

conflicten over de waarborg

De kotbaas geeft mijn huurwaarborg niet (volledig) terug op het einde van mijn huurcontract. Hoe komt dat?

Heb je dingen stuk gemaakt tijdens de huurtermijn? Is er schade aan je kot (door jouw toedoen)? Dan kan en mag de kotbaas (een deel van) de waarborg inhouden om de nodige reparaties te betalen.

De kotbaas mag niet zomaar  eender welk bedrag inhouden; hij moet kunnen aantonen (via een officieel bewijs zoals een factuur) hoeveel de reparatie precies gekost heeft, en enkel dit bedrag mag afgetrokken worden van de waarborg.

De kotbaas houdt (een deel van) mijn huurwaarborg in omdat er schade zou zijn aan mijn kot na de huurtermijn, maar ik heb zelf niks stuk gemaakt. Wat kan ik doen?

Bij het begin van de huurtermijn heb je normaal gezien samen met de kotbaas een plaatsbeschrijving ingevuld. Hierin vind je informatie over de staat van je kot toen je bent beginnen huren. Mankementen die in de plaatsbeschrijving opgenomen zijn, kunnen dus niet in jouw schoenen geschoven worden, want die waren al aanwezig toen je bent beginnen huren. Staat de schade niet beschreven in de plaatsbeschrijving, dan wordt het moeilijk om te bewijzen dat jij de schade niet hebt aangebracht.

andere conflicten

Mijn kotbaas komt geregeld onaangekondigd binnen op mijn kot. Mag en kan dat?

Als je een woning (dus ook een kamer of kot) huurt, moet je volgens de wet ‘rustig genot’ kunnen hebben van hetgeen je huurt. Dat wil zeggen dat de verhuurder of kotbaas niet zomaar onaangekondigd en frequent mag binnen komen op je kot. Probeer hier goede afspraken rond te maken.