Huishoudelijk reglement

Huishoudelijk reglement

 

Gent telt 74.000 studenten waarvan meer dan de helft op kot zit. Ze geven een bijzondere dynamiek en enorme boost aan onze stad en we zien ze meer dan graag komen! Ze wonen, fietsen, winkelen, ondernemen en leven in Gent samen met de andere 250.000 vaste inwoners.
 

Stad Gent en de hogeronderwijsinstellingen ondersteunen de studenten zoveel mogelijk in hun boeiende tocht door Gent. En eigenlijk rekenen we ook op uw hulp om het samenleven vlot te laten verlopen. Goede afspraken maken goede vrienden, ook wanneer de student op kot zit! 
Laat studenten daarom een huishoudelijk reglement ondertekenen met afspraken over afval, fietsen, lawaai, feestjes.. Wijs ze op hun verantwoordelijkheid, en onderneem stappen wanneer ze een afgesproken grens overschrijden.

Wij maakten een standaard huishoudelijk reglement op om u daarin te ondersteunen. Dit reglement is ook in het Engels verkrijgbaar. U bent vrij om dit reglement te gebruiken of aan te passen naar uw eigen wensen.

Contacteer de studentenpreventiecoach wanneer het dreigt uit de hand te lopen.  Zij zoekt samen met u, de studenten en buurtbewoners naar een oplossing.
Chantal.smits@stad.gent - 09 266 82 18 - kot.gent.be/preventie-en-overlast