Samen Gent maken

Sensibiliserende acties Stad Gent

Stad Gent werkt elk academiejaar via overkoepelende projecten en ludieke acties aan een goede verstandhouding tussen Gentenaars en studenten. Surf naar de website www.studentingent.be voor meer informatie.

Wat als het toch fout loopt

Veroorzaak je als kotstudent herhaaldelijk problemen zoals nachtlawaai, verkeerd aangeboden afval of hinderlijk gestalde fiets? Dan volgt de stad een draaiboek met drie fases.

  1. Veroorzaak je een eerste keer overlast? Dan krijg je daarover een brief, ondertekend door de burgemeester, de schepen van Onderwijs, Opvoeding en Jeugd en de stadssecretaris. Daarin staan de mogelijke sancties en je alternatieven voor minder overlast. De gemeenschapswacht geeft de brief aan je af en vraagt je je gedrag bij te sturen, zodat de stad aangenaam blijft voor alle inwoners.
  2. Veroorzaak je nog eens overlast? Dan krijg je een tweede, aangepaste brief. Deze keer is het de studentenpreventiecoach die de brief aflevert. Zij voert een bemiddelingsgesprek met jou en je buren waarin ze je vraagt extra aandacht te hebben voor de problemen die je veroorzaakt. Zij vraagt ook jouw versie van de feiten. Ga je niet akkoord met de klacht? Geef dan gerust je mening. Samen zoeken jullie naar een oplossing en maken jullie afspraken om verdere de problemen te vermijden. Je kotbaas kan tevens gecontacteerd worden voor meer informatie en ondersteuning in het maken van duidelijke afspraken om het samenleven te verbeteren.
  3. Ben je hardleers? Dan neemt de politie het dossier over.

Studentenpreventiecoach

De studentenpreventiecoach is het aanspreekpunt en de bemiddelaar voor vaste inwoners en studenten van Gent bij samenlevingsproblemen.

Dienst Preventie voor Veiligheid - Studentenpreventiecoach

Chantal Smits
Keizer Karelstraat 1
9000 Gent
Tel.: 09 266 82 18
Fax: 09 266 82 19
E-mail: chantal.smits@stad.gent
Website: www.studentingent.be