Beleid

Beleid rond studentenhuisvesting

Gent is de grootste studentenstad van Vlaanderen. Het verbaast u waarschijnlijk niet dat de stad zich bekommert om de positieve en minder positieve impact van de studenten. Studenten en hun huisvesting staan sinds lang centraal in het Gentse beleid. Ook op de wijken waarin studenten gaan wonen zet de stad actief in. Woonkwaliteit en betaalbaarheid, ook voor gezinnen, staan daarbij voorop.

Het stadsbestuur werkte hard aan een Studentenhuisvestings­plan. Daarin houdt het rekening met álle bewonersgroepen. De beleidsnota schetst de visie van de stad op bepaalde thema’s, zoals:

  • betaalbaarheid
  • spreiding
  • kamercontroles
  • leefbaarheid

Follow-up van het beleid: technische controle en preventie

Elk jaar controleert de Dienst Toezicht Wonen, Bouwen en Milieu samen met de brandweer een 300-tal studentenhuizen. Spontaan of omdat er een klacht kwam. Op die 300 unieke adressen zijn telkens meerdere kamers of studio’s aanwezig. Krijgt het studentenhuis een aantal opmerkingen? Dan is het mogelijk dat er een tweede controle volgt.

Bescherming eengezinswoningen

De stad wil ook aan gezinnen een leefbare en betaalbare woonplek garanderen. Daarom beschermt het beleid onder schepen Sven Taeldeman de eengezinswoningen. Die mogen niet zomaar worden opgedeeld voor studenten. Die woningen beschermen én tegelijk alternatieve woonvormen stimuleren? Daarvoor is er de formule van hospitawonen, waarbij een student inwoont bij een gezin of alleenstaande.

Hoe de studentenhuizen de huurprijzen van eengezinswoningen beïnvloeden? Ook dat komt aan bod in het Studentenhuisvestingsplan.

Raadpleeg het volledige Studentenhuisvestingsplan of het reglement rond samenhuizen.

Hebt u nog vragen? Neem dan contact met ons op.