Van contact naar contract

Domicilie of 2de verblijfplaats: verschillende huurwetgeving.

De locatie van je hoofdverblijfplaats bepaalt de toepassing van de huurwetgeving Is het je kot of je thuisadres? In de regel blijft je thuisadres je hoofdverblijfplaats. Want de wet beschouwt kotstudenten als ‘tijdelijk afwezig’.

Heb je geen thuis meer? Dan wordt je kot je hoofdverblijfplaats. Dat gebeurt bijvoorbeeld, omdat je ouders gestorven zijn, of omdat je financieel op eigen benen staat. Lees meer ...

De huurovereenkomst

Vooraleer te tekenen : Laat je niet verblinden door je mooie kamer, en lees je contract grondig. Noteer mondelinge beloftes ook op je contract. Lees meer ....

De plaatsbeschrijving

Sinds 18 mei 2007 is een plaatsbeschrijving voor het begin of tijdens de eerste maand van de huurovereenkomst verplicht. In de praktijk stelt je verhuurder die vaak zelf op. Hij laat zijn opmerkingen dan samen met je huurcontract registreren. Wees aanwezig bij de plaatsbeschrijving en inspecteer de kamer grondig. Let op krassen op het bureaublad, vlekken op de vloer, beschadigde plinten, gebarsten of afgebrokkeld pleisterwerk, vochtvlekken, spijkers in de muur, slijtage aan het meubilair, lekkende kranen, … Laat al je opmerkingen duidelijk opnemen in de plaatsbeschrijving. Het gebruik van foto’s wordt hier sterk aanbevolen.

Stelde jouw verhuurder een plaatsbeschrijving op? Dan moet je de kamer op het einde van de huurovereenkomst in dezelfde staat verlaten. Alle nieuwe schade betaal jij.

Heb je geen plaatsbeschrijving? Dan wordt er verondersteld dat je de kamer in dezelfde staat achterlaat, als die waarin je ze ontving.

Registratie van de huurovereenkomst

Een huurovereenkomst voor een onroerend goed moet je registreren – ook voor een kot dus. De verhuurder is hiervoor verantwoordelijk. Maar is je kot niet je hoofdverblijfplaats? Dan kan hij die verplichting contractueel naar jou doorschuiven. Lees meer... 

Jouw kot doorverhuren tijdens stage of uitwisseling

Ga je dit academiejaar studeren of stage lopen in het buitenland? Dan kun je je kot in die periode verhuren aan een andere (uitwisselings)student. Tenminste, als je eigenaar-verhuurder daarvoor de toestemming gaf. Geef je kotadres door aan de huisvestingsdienst van jouw onderwijsinstelling. Zij zetten het op de lijst van kortverblijven die rondgaat bij geïnteresseerden. 

Belastingen?

De Stad Gent heft een belasting op tweede verblijven. Men beschouwt een pand als tweede verblijf als het pand wel gebruikt wordt maar waar niemand ingeschreven staat in het bevolkingsregister van de stad. De belastingsplichtige is de verhuurder. Maar let op! Indien de verhuurder in de huurovereenkomst opgenomen heeft dat de belasting aan jou doorgerekend zal worden, zal jij dit bedrag moeten betalen! Betaal enkel indien de verhuurder het aanslagbiljet kan voorleggen, hij moet immers alle rekeningen kunnen staven!! Meer info over deze belasting vind je op de website van de Stad Gent.