Kotatgent

KAN MIJN KOTBAAS DE BELASTING OP DE TWEEDE VERBLIJVEN AAN MIJ DOORREKENEN?

Kamers en studio’s voor studenten in een studentenhuis zonder domicilie worden momenteel vrijgesteld van de belasting op tweede verblijven. Maar vanaf januari 2019 heeft de verhuurder een conformiteitsattest nodig indien hij van deze vrijstelling wil blijven genieten. Een conformiteitsattest is een keuringsbewijs van de Stad Gent en de brandweer. Het toont dat een kot brandveilig en voldoende kwalitatief is. Elk kot moet hieraan wettelijk verplicht voldoen.

Verhuur je kot tijdens jouw uitwisseling of stage

Ben je dit academiejaar voor een tijdje niet in Gent, bijvoorbeeld door een Erasmus-uitwisseling of een buitenlandse stage?

Verhuur jouw kot dan aan een andere student! Ook heel wat buitenlandse studenten zoeken een kot.

Volg volgende stappen om het onderverhuren van jouw kot op een goede manier te regelen! 

Wijzigingen in het Algemeen Bouwreglement op vlak van studentenhuisvesting

De Stad wijzigde het Algemeen Bouwreglement: de gemeenteraad heeft de wijzigingen op het vlak van wonen en studentenhuisvesting op maandag 19 maart 2018 definitief vastgesteld.

Wat betekent dit voor studentenhuisvesting in Gent?

Engelstalige versie van het huishoudelijk reglement!

Ons standaard huishoudelijk reglement is nu ook naar het Engels vertaald!

Lees meer over het huishoudelijk reglement

De Stad zet extra in op kwalitatieve studentenhuisvesting.

Het is de ambitie van het stadsbestuur om de komende jaren zoveel mogelijk studentenwoningen volledig in orde te krijgen en kotbazen hierin te ondersteunen.

Wat betekent dit voor de kotbaas? Lees meer.

Wat betekent dit voor de student? Lees meer.