Kotatgent

Winnares polaroid camera

Ook dit jaar was Kotatgent aanwezig op de Student Kick-Off!  Dit jaar stonden we er samen met Student in Gent en de studentenpreventiecoaches. Op onze stand konden studenten aan het Wheel of Fortune draaien om in de prijzen te vallen, met als hoofdprijs een Polaroid. 

De gelukkige winnares heet Catharina VCB, is 19 jaar jong en afkomstig uit Blankenberge.  Zij zit op kot in Gent en volgt Pedagogische Wetenschappen in het tweede jaar. We wensen haar heel veel fotoplezier toe, wat zeker zal lukken aangezien een Polaroid camera op haar verlanglijstje stond!

Verhuur je kot tijdens jouw uitwisseling of stage

Ben je dit academiejaar voor een tijdje niet in Gent, bijvoorbeeld door een Erasmus-uitwisseling of een buitenlandse stage?

Verhuur jouw kot dan aan een andere student! Ook heel wat buitenlandse studenten zoeken een kot.

Volg volgende stappen om het onderverhuren van jouw kot op een goede manier te regelen! 

HET NIEUWE ACADEMIEJAAR 2018-2019. KAN MIJN KOTBAAS EVENTUELE BELASTINGEN DOORREKENEN?

Kamers en studio’s voor studenten in een studentenhuis zonder domicilie worden momenteel vrijgesteld van de belasting op tweede verblijven. Maar vanaf januari 2019 heeft de verhuurder een conformiteitsattest nodig indien hij van deze vrijstelling wil blijven genieten. Een conformiteitsattest is een keuringsbewijs van de Stad Gent en de brandweer. Het toont dat een kot brandveilig en voldoende kwalitatief is. Elk kot moet hieraan wettelijk verplicht voldoen.

Wijzigingen in het Algemeen Bouwreglement op vlak van studentenhuisvesting

De Stad wijzigde het Algemeen Bouwreglement: de gemeenteraad heeft de wijzigingen op het vlak van wonen en studentenhuisvesting op maandag 19 maart 2018 definitief vastgesteld.

Wat betekent dit voor studentenhuisvesting in Gent?

Engelstalige versie van het huishoudelijk reglement!

Ons standaard huishoudelijk reglement is nu ook naar het Engels vertaald!

Lees meer over het huishoudelijk reglement