Kotatgent

KAN MIJN KOTBAAS DE BELASTING OP DE TWEEDE VERBLIJVEN AAN MIJ DOORREKENEN?

Een verhuurder van een studentenhuis heeft een geldig conformiteitsattest nodig indien hij van de vrijstelling of van een vermindering van de belasting op de tweede verblijven wilt genieten. Een conformiteitsattest is een keuringsbewijs van de Stad Gent en de brandweer. Het toont dat een kot brandveilig en voldoende kwalitatief is. Elk kot moet hieraan wettelijk verplicht voldoen.

Verhuur je kot tijdens jouw uitwisseling of stage

Ben je dit academiejaar voor een tijdje niet in Gent, bijvoorbeeld door een Erasmus-uitwisseling of een buitenlandse stage?

Verhuur jouw kot dan aan een andere student! Ook heel wat buitenlandse studenten zoeken een kot.

Volg volgende stappen om het onderverhuren van jouw kot op een goede manier te regelen! 

De Stad zet extra in op kwalitatieve studentenhuisvesting.

Het is de ambitie van het stadsbestuur om de komende jaren zoveel mogelijk studentenwoningen volledig in orde te krijgen en kotbazen hierin te ondersteunen.

Wat betekent dit voor de kotbaas? Lees meer.

Wat betekent dit voor de student? Lees meer.